Feriepenge direktør

Feriepenge til direktører – den nye ferielov – BDO

7. okt. 2019 — HUSK: Som direktør er du ikke omfattet af ferieloven og er derfor ikke pligtig til at betale til feriefonden ved overgang til den nye …

Den nye ferielov – Direktører er ikke omfattet af ferieloven. Der kan derfor ikke foretages indbetalinger til den nye feriefond for dem.

Direktører er ikke omfattet af ferieloven – Talkompagniet

Direktører er ikke omfattet af ferieloven

Men mange vælger at henvise til ferieloven i direktørkontrakten, fordi det er det nemmeste. I de tilfælde kan man principielt risikere, at virksomheden kommer …

» Direktører er ikke omfattet af ferieloven |

Nye ferielov kan udløse dobbelt betalt ferie for direktører

Det følger af ferieloven, at feriemidler, som er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal indefryses. Men omfatter …

Den nye ferielov, som træder i kraft 1. september 2020, omfatter kun lønmodtagere. Ligesom den gamle også gjorde. Men alligevel kan den give udfordringer.

Indefrysning af feriemidler for direktører – hvad gælder?

9. okt. 2020 — Hvis der er aftalt i direktørkontrakten, at direktøren i kraft af aftale er om-fattet af ferieloven, skal der gøres op med direktørens ret til …

Direktører og ejerledere: håndtering af feriepenge i …

Direktører og ejerledere: håndtering af feriepenge i overgangsåret – Mette Klingsten Advokatfirma

Sædvanligvis vil virksomhedens administrerende direktør være undtaget ferieloven, da den administrerende direktør, som er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, efter …

Feriepenge til ansatte – hvordan er det nu lige? – PwC

Feriepenge til ansatte – hvordan er det nu lige? Læs mere her.

Din ret til feriepenge afhænger af, om du er ansat eller direktør i eget selskab · Hvis du er ejer af personligt ejet virksomhed, er du ikke omfattet af …

Har du styr på reglerne for feriepenge til dine ansatte? Alle lønmodtagere har ret til ferie. Men skal dine ansatte have ferie med løn eller feriegodtgørelse?

Har jeg ret til feriepenge som selvstændig? – PwC

Feriepenge | Har jeg ret til feriepenge som selvstændig? | PwC

11. jun. 2020 — Konsekvensen af, at direktøren skal betragtes som lønmodtager efter ferieloven er, at der skal ske indefrysning af ferie optjent i perioden fra …

Har du styr på reglerne for feriepenge som selvstændig? Læs mere og få indsigt i, hvorvidt du har ret til feriepenge eller ej.

Hvordan håndteres direktørens ferie efter de nye ferieregler?

Hvordan håndteres direktørens ferie efter de nye ferieregler? | EY Danmark

20. apr. 2021 — Direktøren. Direktører er ikke omfattet af ferieloven og der skal derfor heller ikke foretages indbetalinger til feriefonden. En direktør skal …

Det anbefales, at man gennemgår direktørens ansættelseskontrakt for at få vurderet, om denne bør opdateres i henhold til den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020.

Korrektioner af de indefrosne feriepenge – Kvist & Jensen

11. mar. 2020 — Direktører er som udgangspunkt ikke omfattet af ferieloven, da deres ret til … at direktøren har ret til ferie i overensstemmelse med …

Den nye ferielovs betydning for direktører – WTC advokaterne

Eksisterende direktørkontrakter bør gennemgås, og der skal tages stilling til, hvad der fremadrettet skal gælde i forhold til direktørens ferierettigheder.

Keywords: feriepenge direktør, indefrosne feriepenge direktør